Jdi na obsah Jdi na menu

Hydrologie a vodohospodářské úpravy

 zpět: úvod
lužní krajina


2013

Šálek F., Říčka Kyjovka a její ztracená krása, Zpravodaj města Lanžhot 03/2013

Studie protipovodňových opatření v povodí řeky Dyje pod vodním dílem Nové Mlýny až pod město Břeclav zde

 

2012

Konference Vodní nádrže 2012, 09/2012


2011

Krejčí V., Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje: Poldr Soutok, prezentace 2011


2010

Heteša J., Luční tůně v oboře Obelisk, prezentace 2010

Láznička V., Sobotková B., Možnosti obnovy říční krajiny Dyje na příkladu revitalizace Bohušovy tůně u Lednice, 2010

Láznička V., Sobotková B., Vodní režim Národní přírodní památky Pastvisko u Lednice, prezentace 2010 + plán péče o NPP Pastvisko u Lednice 2010-2014

Krejčí V., Viskot M., Voda v krajině jižní Moravy, Dyjsko-Svratecká soustava, 06/2010

Říha J. a kol., VD Nové Mlýny - Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrží, 2010


2009

Palát M. a kol., Náhlá povodeň v území nivy Dyje nad Břeclaví, 2009

Ramena Dyje ožívají, Mladá fronta DNES 11/2009


2008

Konečná J., Hodnocení revitalizačních opatření v lužních lesích v oblasti Soutoku, bakalářská práce 2008 + přílohy

Švaříček J., Vliv Novomlýnských nádrží na odtokové poměry Dyje v období nízkých vodností, diplomová práce 2008

Hrib M., Vodohospodářské úpravy a obnova mokřadů v oblasti lužních lesů Dyjsko-Moravské nivy, 2008


2007

Buček A., Krajina novomlýnských nádrží jako geoekologický experiment, 2007

Přírodní lokalitě Betlém hrozí zánik, Břeclavský deník 08/2007

Kyselka I. a kol., Přeshraniční management říční krajiny, Urbanismus a územní rozvoj 4/2007

 

2006

Hadaš P. a kol., Dynamika půdní vlhkosti v ekosystému lužního lesa jižní Moravy, 2006


2005

Smola J., Unikát Česka: nejvznácnější lesy Evropy pod hladinou, iDNES.cz 12/2005

Jurišová J., Spor o výšku hladiny: případová studie Nové Mlýny, diplomová práce 2005

Hadaš P., Litschmann T., Teplotní a vlhkostní poměry lužního lesa v lokalitě Národní přírodní rezervace Křivé jezero, 2005

Prax A. a kol., Optimalizace hydrologického režimu lužního ekosystému po antropických zásazích a její zapracování do zásad managementu na polesí Tvrdonice, 2005


2004

Hadaš P., Vláhová bilance ekosystému lužních lesů jižní Moravy v roce 2003, 2004


2003

Ungerman J., Posudek na odborný obsah, výsledky a splnění cílů dokumentu „Prognóza rozvoje závlah v oblasti vodního díla Nové Mlýny v období od vstupu ČR do EU do r. 2020“, 07/2003


2002

Klimánek M., Klimatický vliv Novomlýnských nádrž a lužní les, 2002

Klimánková Z., Odběry podzemní vody v luhu Lednice do sítě VaK Břeclav, 2002

Kol. autorů, Případová studie: Strategie trvale udržitelného využívání údolní nivy Dyje v
obci Rakvice
, Veronica 2002


1993

Prax A., Vlhkostní režím půd jihomoravského luhu a jeho změny, 1993

 

1992

Kolektiv autorů, Zpráva o řešení věcné etapy č.1 studie: Zhodnocení vybraných variant řešení střetů zájmů v oblasti vodního díla Nové Mlýny, 1992

 

1985

Buček A. a kol., Vyhodnocení prognóz vlivů vodohospodářských úprav na jižní Moravě, Podklad pro jednání pracovního semináře "Ekologizace rozhodovacích procesů"

 

1981

Jakubec B., Vodohospodářské úpravy na jižní Moravě, Lesnické práce 1981

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář