Jdi na obsah Jdi na menu

Tištěné publikace

 zpět: úvod
lužní krajina

 

dsc_3588.jpg 

 
Hrib M. & Kordiovský E. eds. (2004): Lužní les v Dyjsko-Moravské nivě. Moraviapress, Břeclav. 591 s. ISBN: 80-86181-68-5  

 


dsc_3587.jpg 

 

Grulich et al. (2002): Krajinou luhů a stepí Břeclavska. Moraviapress, Břeclav. 223 s. ISBN 80-86181-53-7

    
dsc_3602.jpg
 

Mezera, A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. Státní zemědělské nakladatelství, Praha. 301 s. 

 

 
dsc_3601.jpg


Mezera, A. (1958): Středoevropské nížinné luhy II. Státní zemědělské nakladatelství, Praha. 362 s.

 

  
dsc_3606.jpgVyskot, M. (1963): Pěstění dubu. Vysoká škola zemědělská, Brno. 284 s.  

 

 

dsc_0109.jpg

 


Machar I. (1998): Ochrana lužních lesů a olšin. Agentura ochrany přírody a krajiny Čr. 31 s.
 

 

1_pdfsam_.jpg

 

Kovaříková E. eds. (1996): Lužní lesy a mokřady Břeclavska. Moraviapress Břeclav. 43 s. PDF zde

   

 

dsc_3596.jpg

 

   
Hrib M. ed. (2003): Hydroekologie mokřadu Kančí obora. Lesy České republiky, Brno.107 s. ISBN 80-239-2148-7

 

  
dsc_3599.jpg
Buček A., Maděra P., Packová P. (2004): Hodnocení a predikce vývoje geobiocenóz v PR Věstonická nádrž: Geobiocenologické spisy, sv. č. 8.MZLU v Brně. 101 s. ISBN: 80-7157-781-2  

 

  
dsc_3597.jpg

 

 Vrška T. ed. (2006): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice II : Lužní lesy – Cahnov-Soutok, Ranšpurk, Jiřina. Academia, Praha. 214 s. ISBN 80-200-1333-4 


dsc_3590.jpg

 
Lošťák, B. (1982): Zelená perla. Panorama, Praha. 291 s. 

   

 

 

 dsc_3589.jpg

Šebela, M. (2005): Živá voda pod Pálavou. Moravské zemské muzeum, Brno. 272 s. ISBN 80-7028-247-9

 

 

185148_big.jpg

 

Spurný M. (2007): Sbohem, staré řeky. FOTEP, Brno. 142 s. ISBN 9788086871073

 

dsc_3600.jpg

   

 
Vicherek J. et al. (2000). Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. Masarykova univerzita, Brno. 362 s. ISBN 80-210-2386-4

 

 

dsc_3598.jpg

Šebesta, O. (2007): Vliv lužního lesa na výskyt komárů na jižní Moravě. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., Břeclav. 72 s. ISBN 978-80-254-1235  

 
 
dsc_0114.jpg

 

Opluštil L., Čupa P.: Sovy na území Biosférické rezervace Dolní Morava. Biosférická rezervace Dolní Moravy, o.p.s., Břeclav. 26 s.

 


dsc_0116.jpg

Macháček P. et al. (2008): Výsledky dlouhodobého monitoringu vodních ptáků na jižní Moravě a v jižních Čechách. Ministerstvo životního prostředí. 56 s. ISBN 978-80-7112-485-5 


 

 
dsc_3593.jpg

 

 
Vermouzek R. et al. (1983): Lanžhot - příroda a dějiny, Brno. 503

 

 

dsc_3592.jpg

 
Metoděj Z. ed. (1968): Břeclav, moderní dějiny. Musejní spolek v Brně. 311 s.     

 

 

 

dsc_3594.jpg

 

Kordiovský E. et al. (2004): Městečko Lednice. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. 598 s. ISBN 80-7275-055-0  

 

 

dsc_3595.jpg

 

Janák J. et al. (1986): Tvrdonice - příroda, dějiny a lidová kultura podlužácké obce. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. 421 s.    

 

 

dsc_0107.jpg

 

Grepl J. et al. (1981): Pod horou Venušinou - Změny v podpálavské krajině. Nakl. Blok v Brně. 342 s.

 

 
 

dsc_0108.jpg

 

Kordiovský E. et al. (2000): Mušov 1276-2000. FPO Znojmo, spol. s r.o. 457 s. ISBN 80-902863-0-5    

 

 

Machar I. (2007): Lužní lesy – dynamická stabilita geobiocenóz, ČSOP ZO Pomoraví. 111 s. ISBN 978-80-254-0104-0

Nožička A. (1956): Z minulosti jihomoravských luhů (Předběžná studie).Práce výzkumných ústavů lesnických ČSR, svazek 10. 169 - 199 s. PDF zde

Konvička et al. (2006): Ohrožený hmyz nížinných lesů : ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. 79 s. PDF zde

Miklín, J., Šálek, F., Vybíralová, I. (2010): Lužní krajina v souvislostech. Hnutí Duha, Brno. PDF zde

dsc_1285.jpg

 

Toman D. et al (2007): Toulky jihomoravskými lužními lesy, Průvodce přírodou luhů od Břeclavi po Strážnici. Ekocentrum Dúbrava Hodonín, Dolní Bojanovice. 35 s.

 

 

dsc_1290.jpg

 

Vybíral J., Kolejka J. (2008): Tradiční krajinné profese a krajinotvorné aktivity člověka. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., Břeclav. 70 s.

 

 

dsc_1288.jpg

 

Palátová et al (2011): Přirozená obnova dubu letního (Quercus robur L.) na lužních stanovištích. Mendelova univerzita v Brně. 23 s. ISBN 978-80-7375-547-8

 

 

dsc_1287.jpg

 

Řepka et al (2013): Druhová bohatost cévntatých rostlin lužních lesů dolního Podyjí (lesní správa Valtice). Lesnická práce, s.r.o., Brno. 124 s. ISBN 978-80-7458-046-8

 

 

dsc_1286.jpg

 

Řepka et al (2013): Nepůvodní druhy flóry lužních lesů a možnosti jejich eliminace. Mendelova univerzita v Brně. 63 s. ISBN 978-80-7375-939-1

 

 

dsc_1282.jpg 

 

 

Zajíček R., Vlašín M. (1992): Návrat bobrů. EkoCentrum Brno. 23 s.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář