Jdi na obsah Jdi na menu

Lesnické hospodaření

zpět: úvod
lužní krajina

 

Fotogalerie:

dsc_1076.jpg

 dsc_7773.jpg2006.jpgletecka-fotografie-luzni-lesy-soutoku-moravy-a-dyje-10136.jpg

 

 

 

Pořady Nedej se:

Oblast soutoku řek Dyje a Moravy I 28.8.2007

Soutok Moravy a Dyje II 29.8.2008

Soutok Moravy a Dyje III 31.3.2010

 

Celoplošná příprava půdy

Nízké, střední a pastevní lesy

Příspěvky z konference o lužních lesích 8.-9.10.2007

 Příspěvky ze semináře Ekonomické aspekty hospodaření v lesním vegetačním stupni 1 - lužní lesy 11.-12.5.2006

 

2016

Melich J., Floristická a fytocenologická charakteristika lužních lesů v plánované I. zóně BR Dolní Morava jako podklad pro management, bakalářská práce 2016

Čížek L., Orangutanům na rýži a ptáčkům na budky: Finanční propojení ČSOP a Lesů ČR je problematické, navíc přesahuje do státní správy, Ekolist 24.5.2016

 

2015

Opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do obory Soutok.

Omezení vstupu do obory Soutok - žádost LČR, návrh opatření obecné povahy omezující vstup do obory Soutok a mapová příloha se zákres celoročně přístupných tras

Solaříková I., Davy turistů ruší zvěř. Lesy omezí vstup k soutoku Moravy a Dyje, iDNES 3.dubna 2015

 

2013

Miklín J., Proměny Moravské Amazonie, GEO 09/2013

Horal D., Riedl V., K ponechávání výstavků v luzích na Soutoku, Veronica 01/2013

 

2012

Miklín J., Břeclav a soutok Moravy a Dyje ze vzduchu, 06/2012

 

2010

Šálek F., Nejcennější klenot jižní Moravy, 2010

 

2009

Horal D., Riedl V., Výstavky v lužních lesích jižní Moravy, Ochrana přírody 06/2009

 

2008

Šálek L., Ochrana, nebo devastace?, Lesnická práce 12/2008

Utinek D., Jen jeden úhel pohledu na mnohoúhelník, Lesnická práce 07/2008

 

2007

Čížek L., Jak vyhubit orla, Brněnský deník 04/2007

 

2006

Klimánek M. a kol., Obnova lesa na LZ Židlochovice, Lesnická práce 08/2006

 Litschmann P., Přirozená obnova dubu letního na polesí Soutok - vybrané faktory růstu a varianty péče o nálety a nárosty, diplomová práce 2006 + přílohy

Konečný B., Optimalizace ochrany kultur proti buřeni v lužním lese, diplomová práce 2006

Voneš R., Vliv holosečné formy obnovy lesa na porostní mikroklima lužního lesa, diplomová práce 2006

 

1981

Musil A., Vývoj lesního hospodářství v lužních lesích jižní Moravy, Lesnická práce1981

 

1956

Nožička J., Z minulosti jihomoravských luhů, Výzkumný ústav lesního hospodářství Zbraslav-Strnady 1956