Jdi na obsah Jdi na menu

Příspěvky z konference o lužních lesích 8.-9.10.2007

zpět: úvod
 

 

 1. Bláha T., Systémy lesnického obhospodařování lužních lesů na LZ LČR Židlochovice

 2. Eichler J., Systémy lesního obhospodařování lužního lesa v CHKO Litovelské Pomoraví na příkladu lesa v majetku státu

 3. Anić I., Systémy lesního obhospodařování nížinných lesů v Chorvatsku

 4. Hager H. a kol., Obhospodařování lužních lesů v Rakousku

 5. Sicker A., Systémy lesního hospodářství uplatňované v Lipském lužním lese

 6. Hobza P. a kol., Vliv velikosti obnovních prvků (holých sečí) na odrůstání dubu letního při umelé obnově

 7. Houšková K. a kol., Možnosti a postupy přirozené obnovy dubu letního v oblasti jižní Moravy

 8. Oršanić M., Drvodelić R., Přirozená obnova dubu letního

 9. Mauer O. a kol., Vývin nadzemní části a kořenového systému dubu letního po celoplošných mechanických přípravách stanoviště orbou a frézováním a po obnově síjí a sadbou

 10. Libus J. a kol., Vliv celoplošné přípravy půdy orbou a polařením na vybrané charakteristiky lužních ekotopů

 11. Mauer O., Mauerová P., Eliminace negativního vlivu buřeně při obnovách dubu letního na lužních stanovištích sežínáním na "vysoké strniště"

 12. Procházková Z., Kvalita žaludů a možnosti jejich skladování

 13. Varga L., Umelá obnova topol´ov

 14. Vícha Z., Obnova topolů z pařezových výmkladků na LZ Židlochovice

 15. Hrib M., Obnova cenných listnáčů na lužních stanovištích LZ Židlochovice

 16. Maděra P., Problémy typologie lužních lesů

 17. Hadaš P., Litschman T., Vlhkostní poměry a vodní režim lužních lesů v oblasti jižní Moravy

 18. Suchomel J., Obratlovci jako škůdci v kulturách a porostech lužních lesů

 19. Pařízek M., Možnosti zajištění zdrojů a reprodukčního materiálu pro obnovu lužních lesů v ČR

 20. Vlasák M., Hospodaření v lužních lesích z pohledu státní správy lesů